Hellobruges Logo Oldblue

Hello Bruges is een vereniging
van gediplomeerde stadsgidsen

De algemene vergadering van de Gidsenkring Brugge vzw kiest de leden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan vergadert als college.

De leden van het bestuursorgaan zijn:

Michel Goeman: voorzitter@gidsenkringbrugge.com

Martin Formesyn

Johan Lowyck: secretaris@gidsenkringbrugge.com

Dirk Verstraete: penningmeester@gidsenkringbrugge.com

Rika Christiaen: rika.christiaen@gidsenkringbrugge.com

Brigitte Craeynest: brigitte.craeynest@gidsenkringbrugge.com

Etienne Lips: etienne.lips@gidsenkringbrugge.com

Catherine Vallaeys: catherine.vallaeys@gidsenkringbrugge.com

Hugo Van Loocke: hugo.vanloocke@gidsenkringbrugge.com

Contacteer gerust een bestuurslid voor vragen omtrent onze vereniging en onze activiteiten.