Hellobruges Logo Oldblue

Hello Bruges is een vereniging
van gediplomeerde stadsgidsen

De algemene vergadering van de Gidsenkring Brugge vzw kiest de leden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan vergadert als college.

De leden van het bestuursorgaan zijn:

Michel Goeman: voorzitter@gidsenkringbrugge.com 

Johan Lowyck: secretaris@gidsenkringbrugge.com 

Dirk Verstraete: penningmeester@gidsenkringbrugge.com 

Rika Christiaen: rika.christiaen@gidsenkringbrugge.com 

Tom Compernolle: tom.compernolle@gidsenkringbrugge.com 

Brigitte Craeynest: brigitte.craeynest@gidsenkringbrugge.com 

Etienne Lips: etienne.lips@gidsenkringbrugge.com

Katrien Pattyn: katrien.pattyn@gidsenkringbrugge.com 

Catherine Vallaeys: catherine.vallaeys@gidsenkringbrugge.com 

Hugo Van Loocke: hugo.vanloocke@gidsenkringbrugge.com 

Contacteer gerust een bestuurslid voor vragen omtrent onze vereniging en onze activiteiten.